Home กิจกรรม พิธีการเดินสวนสนาม เนื่องในวันก่อตั้งกองลูกเสือไทยประจำปี 2552

พิธีการเดินสวนสนาม เนื่องในวันก่อตั้งกองลูกเสือไทยประจำปี 2552

อีเมล พิมพ์ PDF
กิจกรรมเดินสวนสนามเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงความสำคัญของวันก่อตั้งกองลูกเสือไทย และยังเป็นการฝึกระเบียบวินัย ในการจัดแถว แปรแถว และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การเดินสวนสนาม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1และเมื่อเสร็จจากการเดินสวนสนาม นักเรียนทุกคนยังได้ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ในการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และในชุมชน ซึ่งเป็นการฝึกจิตใจในการทำงานช่วยเหลือชุมชนของตนเอง

     
ข้อความ (0)Add Comment

เขียนข้อความ
smaller | bigger

busy
 

ข่าวการศึกษา