Home กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2554

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2554

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ จัดให้มีการเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้เสนอตัวขอทำหน้าที่ประธานนักเรียน จำนวน 4 คน  ประกอบด้วย:เบอร์ 1  นางสาวกชกร  มังรอง                เบอร์ 2  นางสาวศรัญญา  แก้ววันนา
เบอร์ 3 นายพีระพัฒน์  น้อยอุ่นแสน             เบอร์ 4 นายเจษฏา  กองหินรอง


เข้าหน่วยเลือกตั้งตรวจรายชื่อรับบัตรลงคะแน แล้วเข้าคูหา


บรรยากาศการลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หนองนาคำ


 เด็ก/เยาวชน ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งตามรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตย  (ผมจะเลือกคนดีเข้าสภานักเรียนครับพี่น้อง)

บรรยากาศการนับคะแนน กองเชียร์ของผู้สมัครมาเชียร์และลุ้นกันเพียบผลการนับคะแนนเป็นไปตามโพลที่สำรวจ ผู้สมัครหญิง ปีนี้มาแรงมาก ผลการปรากฎว่า เบอร์ 2 นางสาวศรัญญา  แก้ววันนา  ได้รับคะแนนสูงสุด 195 คะแนน  ขณะที่ลำดับที่ 2 เบอร์ 3 ก็ไล่มาติด ๆ  160 คะแนน ก็เป็นอันว่าประธานนักเรียน ปีการศึกษานี้ คือ นางสาวศรัญญา  แก้ววันนา (กกต.รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) พร้อมที่จะประชุมสภา..บริหาร.. ต่อไป

ข้อความ (0)Add Comment

เขียนข้อความ
smaller | bigger

busy
 

ข่าวการศึกษา