Home กิจกรรม แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 62 / 2555

แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 62 / 2555

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.อุดรธานี เขต 1  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62  ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแสดงนิทรรศการการปรุงอาหาร แก่งอ่อมตำรับคุณแม่  ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ด้านที่พัก(ห้องแอร์) และอาหาร จากท่าน ส.ส.การุณ  โหสกุล  พร้อมด้วยท่านประธานสภาเขตดอนเดือน และได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ที่เอื้อเฟื้อด้านที่พัก และอาหารเครื่องดื่ม  ร่วมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  คณะครูและนักเรียนรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ศราวุธ  เพชรพนมพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษภรจังหวัดอุดรธานี เขต 1 ท่านได้สนับสนุนด้านงบประมาณในการเดินทาง ร่วมทั้งประสานงานให้ด้านที่พัก ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้รับความสะดวกมากพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนยานพาหนะ พร้อมคนขับรถจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  โดยท่าน วิเชียร  ขาวขำ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้สนับสนุนยานพาหนะ (รถหกล้อ ) พร้อมคนขับ เพื่อใช้ในการบรรทุก อุปกรณ์ สิ่งของ เวที และฉาก สำหรับนำไปแสดงและแข่งที่ เมืองทองธานี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ข้อความ (0)Add Comment

เขียนข้อความ
smaller | bigger

busy
 

ข่าวการศึกษา